ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ

ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย

สวนสัตว์ขอนแก่น

อำเภอ เขาสวนกวาง ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์บุญตามทัน

ตำบล แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม