แฟรี่พลาซ่า

ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

ถนนมิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น