SHARE

 

แพ็คเก็จห้องพัก 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ราคา 5,299 บาท
(เข้าพักระหว่างวันจันทรืถึงวันพฤหัสบดี)
**เข้าพักระหว่างวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเงินเพิ่ม 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน
– ห้องพักประเภท Deluxe Room 1 ห้อง
– อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
– อาหารไทยมื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน
– ส่วนลด 15 % สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
– บริการรถรับ-ส่งจากตัวเมืองหัวหิน และโรงแรม (ตามตารางเดินรถที่โรงแรมกำหนด)

เงื่อนไข

- แพคเก็จนี้สามารถสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์โรงแรม www.worabura.com เท่านั้น
- พิมพ์รหัสโปรโมชั่น TTTWORA17 ในช่อง Promo Code บนหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม
- เงื่อนไขการชำระเงิน ณ วันที่ทำการสำรองห้องพักจะถูกตัดผ่านบัตรเครดิตที่ถูกต้องเท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกการสำรองห้องพัก เป็นไปตามนโยบายที่โรงแรมกำหนด

เบอร์โทรศัพท์

032 655 333

Email

rsvn@worabura.com

เว็บไซต์

http://worabura.com

ที่อยู่

83/199 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์