ร้านเส้นสาย ลายเทียน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกแปรรูป สินค้าโอทอป 5 ดาว ที่ผลิตด้วยฝีมือของชาวปลาปาก ได้มาออกร้านใน งานโอทอป 4 ภาค จังหวัดนครพนม ประจำปี 2556 จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ( ระหว่างวันที่ 14 – 20 กย 2556 ) โดยมี คุณเอนกพงศ์ ปัดสาคำ เป็นผู้จัดการร้าน ร้านเส้นสาย ลายเทียน ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 2/3 หมู่ 7 บ้านโนนหมากแก้ว ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160 ท่านผู้ใดสนใจสินค้า เชิญโทรติดต่อกับ คุณเอนกพงศ์ ปัดสาคำ ได้ที่ โทร . 086-8489798 , 084-953008